Публічна оферта

Наведені тут умови є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України. Ця пропозиція призначена для невизначеного кола фізичних осіб, які перебувають у трудових та/або цивільно-правових відносинах із Замовником послуги, що надає Виконавець.

Цей Правочин є публічною офертою, до якої Користувач приєднується шляхом відвідування та/або використання можливостей Платформи. Він рівнозначно поширюється як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів. Будь-які дії Користувача на Платформі розцінюються як повне прийняття всіх умов цієї оферти. Якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням Правочину, він зобов'язаний негайно припинити свою активність та користування сервісом.

  1. ТЕРМІНИ.

1.1. Виконавець –Товариство з обмеженою відповідальністю “КУКА”, Адреса: 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Політехнічна, буд. 9А, кв. 42, код ЄДРПОУ 45450169 E-mail: info@kuka.tech

1.2. Замовник – юридична особа, фізична особа, яка діє від свого імені як підприємець або  фізична особа,  яка та/або  наймані працівники Замовника здійснили авторизацію/реєстрацію на Платформі Виконавця, та/або завантаження, встановлення застосунку «KUKA» на свій пристрій.

1.3. Користувач – особа-користувач мережі Інтернет, який відвідує Платформу.

1.4. Платформа: інтернет-сайт https://www.kuka.tech/, моблільні застосунки KUKA, для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, які адмініструються Виконавцем і представляють собою сервіс електронної бібліотеки  для читання електронних та аудіокнижок.

1.5. Реєстрація – дії Користувача з надання унікальних облікових та персональних даних Виконавцю, а також створення Облікового запису та Кабінету Користувача на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA».

1.6. Обліковий запис – унікальні облікові та персональні дані Користувача, які ідентифікують Користувача на Плавтформі  Виконавця та/або застосунку «KUKA», зберігаються на апаратних ресурсах Виконавця та надають Користувачеві можливість доступу до придбаного Виконавцем електронного контенту та в межах узгодженого і оплаченого Замовником обсягу.

1.7. Кабінет Користувача – розділ Платформи Виконавця та/або застосунку «KUKA», який доступний тільки Користувачу при використанні ним облікових даних та який відображає Користувачу його особисту інформацію, стан доступу до Контенту.

1.8. Контент – електронні примірники літературних творів та аудіовиконань літературних творів, а також іншого розмовного/музичного цифрового продукту, розміщеного на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» та/або Сервісі «KUKA», для подальшого відтворення Користувачем на умовах цього Договору та в межах узгодженого та оплаченого Замовником обсягу.

1.9. Каталог – перелік Контенту, доступного на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» на умовах цього Договору та в межах узгодженого та оплаченого Замовником обсягу, а також підбірки Контенту за тематичним спрямуванням.

1.10. Сервіс «KUKA» – сукупність програмних засобів Виконавця, зокрема, але не виключно таких як застосунок «KUKA», з можливістю завантаження на пристрої Користувача, які надають Користувачам доступ до Контенту та функцій відповідного застосунку.

1.11. Політика обробки персональних даних – правила, які складені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Загального регламенту захисту даних ЄС, та якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні Користувачем Сервісу «KUKA».

2. Загальні умови.

2.1. Виконавець надає Користувачеві доступ до використання Контенту в особистих цілях з Каталогу, що пропонується на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» на умовах цього Договору та в межах узгодженого та оплаченого Замовником обсягу, а також доступ до використання ряду функцій Сервісу «KUKA.

2.2. Цей Договір є публічною офертою (публічним договором приєднання), положення якого є однаковими для всіх Користувачів відповідно до ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України.

2.3. Користувач, приймаючи умови цього договору визнає, що йому відомо та зрозуміло положення частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України, згідно з яким прийняттям (акцептом) умов публічної оферти, що прирівнюється до укладення цього Договору буде будь-яка з наступних дій Користувача:

  • здійснення/проходження Користувачем реєстрації на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» та/або в Сервісі «KUKA» за наданою ним Замовнику та/або отриманою від Замовника адресою електронної скриньки/корпоративної електронної скриньки;
  • використання Користувачем продукту та/або послуги, що пропонуються Виконавцем, шляхом збереження та/або відтворення Контенту, доступ до якого було отримано на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» та/або в Сервісі «KUKA»;
  • завантаження Сервісу «KUKA» з мережі Інтернет та встановлення Сервісу «KUKA» в пам’ять пристрою Користувача;
  • будь-які інші дії Користувача з використання Сервісу «KUKA» та/або Контенту, що пропонується Виконавцем.

2.4. Доступ до Контенту, передбачений даним Договором, не є дозволом на використання об’єктів інтелектуальної власності, які містяться в Контенті. Умови цього Договору ні в якому разі не можна розцінювати як умови ліцензійного Договору. Використання Контенту Користувачем регулюється положеннями цього Договору та дозволяється виключно в особистих цілях.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Права та обов’язки Виконавця.

3.1.1. Виконавець зобов’язаний надати Користувачу доступ до функцій Сервісу «KUKA» за умови здійснення оплати Замовником,  внесення Замовником адреси електронної скриньки/корпоративної електронної скриньки Користувача до схваленого списку осіб, які перебувають у трудових та/або цивільно-правових відносинах із Замовником, та виконання інших дій, передбачених у п. 2.3. цього Договору. Доступ до функцій Сервісу «KUKA» за цим пунктом передбачає можливість Користувача здійснити процес Реєстрації; створити Обліковий запис; отримати тимчасовий доступ до Контенту на умовах Корпоративної бібліотеки або оформленого Замовником обсягу.

3.1.2. Виконавець зобов’язаний забезпечити належну якість доступу до Контенту та функціонування Сервісу «KUKA» відповідно до умов цього Договору на строк, передбачений терміном дії оплаченого Замовником обсягу або інший строк, передбачений самим Замовником.

3.1.3. Виконавець зобов’язаний не передавати облікові та персональні дані Облікового запису Користувача третім особам. Цей обов’язок не поширюється на необхідні випадки передачі таких даних афілійованим особам та партнерам Виконавця для забезпечення відповідних функцій Сервісу «KUKA». Всі обмеження щодо обробки та передачі персональних даних Користувача передбачені Політикою обробки персональних даних, які будуть наведені нижче.

3.1.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору шляхом внесення доповнень та змін до положень цього Договору, а також шляхом вилучення положень цього Договору. Такі зміни до умов цього Договору набувають чинності та стають обов’язковими для Сторін відразу після публікації та розміщення їх на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» та/або в Сервісі «KUKA».

3.1.5. Виконавець має право збирати, зберігати та обробляти персональні дані Користувача на умовах Політики обробки персональних даних.

3.1.6. Виконавець має право використовувати способи попередження та перешкоджання порушень Користувачем умов цього Договору та прав третіх осіб, шляхом призупинення та/або припинення доступу Користувача до Контенту та функцій Сервісу «KUKA».

3.2. Права та обов’язки Замовника/Користувача.

3.2.1. Замовник зобов’язаний здійснити Реєстрацію на Сервісі «KUKA» та створити Обліковий запис.

3.2.2. Замовник зобов’язаний забезпечувати конфіденційність та збереження облікових даних Облікового запису.

3.2.3. Користувач, в тому числі Замовник,  зобов’язаний не порушувати прав третіх осіб при використанні Сервісу «KUKA», в тому числі права інших Користувачів.

3.2.4. Користувач, в тому числі Замовник, зобов’язаний використовувати Контент та функції Сервісу «KUKA» виключно в особистих цілях, та наступним чином:

- ознайомлюватися з вмістом Каталогу та Контенту;

- не допускати використання Облікового запису іншими особами;

- відтворювати Контент виключно в межах функцій Сервісу «KUKA»;

- не вчиняти дії з вимкнення (деактивації, злому, обходу) захисних функцій Сервісу «KUKA».

- не вчиняти дії з перепродажу та передачі Контенту та/або його частини третім особам.

3.2.5. Користувачу, в тому числі Замовнику, забороняється здійснювати несанкціоноване збереження в пам’ять пристрою, копіювання, розповсюдження та оприлюднення змісту Контенту, а також будь-які інші дії, не передбачені п. 3.2.4. цього Договору. Невиконання Користувачем зазначених вимог є порушенням законодавства в сфері захисту інформації та захисту прав інтелектуальної власності, що карається адміністративною та кримінальною відповідальністю. При виявленні Виконавцем зазначених порушень він має право припинити надання послуг з доступу до Контенту та функцій Сервісу «KUKA» Користувачу, а також припинити доступ до придбаного Замовником обсягу Контенту та здійснювати всі необхідні дії для притягнення винної особи до відповідальності.

3.2.6. Замовник має право на отримання доступу та відтворення Контенту в Сервісі «KUKA»  в межах узгодженого та оплаченого Замовником обсягу та строку визначеного самим Замовником, який не може бути довшим за строк доступу, який є кінцевим для самого Замовника.

3.2.7. Замовник має право отримати доступ до Контенту виключно для особистого використання (окрім Контенту, який був визнаний забороненим відповідно до чинного законодавства України та/або повністю видалений з Сервісу «KUKA»). Таке використання здійснюється шляхом, санкціонованого Виконавцем, завантаження Контенту в пам’ять пристрою Користувача без доступу до подальшого копіювання Контенту Користувачем та використання Контенту третіми особами. Завантажений таким чином Контент буде доступний Користувачу тільки з використанням Сервісу «KUKA» та Облікового запису Користувача. Недотримання Користувачем технічних обмежень, встановлених Виконавцем, буде вважатися грубим порушенням умов цього Договору.

3.2.8. Замовник має право отримувати інформацію з Кабінету Користувача щодо стану доступу.

3.2.9. Замовник має право здійснити видалення Облікового запису та всіх облікових та персональних даних, наданих Виконавцю та відкликати дозвіл на збереження та обробку персональних даних в будь-яких час, відповідно до Політики обробки персональних даних. Такі дії можуть бути підставою для дострокового припинення надання доступу до функцій Сервісу «KUKA» та доступу до Контенту.

3.2.10. Замовник, має право на отримання доступу до функцій Сервісу «KUKA» та Контенту на іншому пристрої за умови деактивації Облікового запису на пристрої, де був здійснений попередній доступ.

3.2.11. Замовник  має право на отримання технічної підтримки у разі виникнення запитань щодо функціонування Сервісу «KUKA», шляхом використання форми зворотного зв’язку Сервісу «KUKA» або надсилання листа на адресу електронної пошти Виконавця вказану в реквізитах цього Договору.

3.2.12. Замовник має право на відмову від доступу до Сервісу «KUKA» та Контенту, має право на дострокове припинення доступу до узгодженого та оплаченого Замовником обсягу Контенту.

3.2.13. Користувач зобов’язаний невідкладно видалити свій профіль та/або повністю припинити використання Сервісу «KUKA», а також будь-який інший доступ до узгодженого та оплаченого Замовником обсягу Контенту, у разі припинення у нього/неї трудових та/або цивільно-правових відносин із Замовником.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ.

4.1. Доступ до Контенту надається Виконавцем Користувачу тимчасово в строк, передбачений п. 3.2.6. цього Договору.

4.2. Отримання Користувачем доступу до узгодженого та оплаченого Замовником обсягу Контенту означає тимчасову можливість Користувача здійснювати відтворення переліку електронних примірників творів з Каталогу в будь-який час з використанням Облікового запису та Кабінету користувача Сервісу «KUKA».

4.3. У випадку закінченні дії придбаного Замовником доступу до Сервісу «KUKA», Виконавець припиняє доступ до Контенту, який був доступний Користувачеві.

4.4. Користувач, за власним бажанням та волевиявленням, може достроково припинити дію доступу до Контенту, шляхом направлення відповідного запиту Виконавцю та/або Замовнику.

4.5. У випадку порушення прав умов цього Договору Користувачем та/або порушення Користувачем прав третіх осіб, в тому числі інших Користувачів, Виконавець на свій розсуд має право: припинити отриманий доступ до Контенту чи дію самого доступу для Замовника, анулювати дію Облікового запису Користувача. Такі дії Виконавця не накладають на нього обов’язку щодо повернення чи відшкодування Користувачеві будь-яких компенсацій чи збитків.

  1. УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

5.1. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем, якщо останнього по будь-яким причинам не задовольняє зміст Контенту, його оформлення, літературна, художня чи наукова цінність змісту Контенту та з інших підстав невідповідності змісту Контенту очікуванням Користувача, яка не залежить від технічної якості доступу до Контенту.

5.2. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за неможливість доступу до Контенту та Сервісу «KUKA» загалом, спричинену недостатньою якістю підключення Користувача до мережі Інтернет чи іншими технічними причинами, які знаходяться поза контролем Виконавця.

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду чи упущену вигоду, спричинену останньому, внаслідок використання Користувачем відомостей, отриманих з Контенту.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за використання облікових та персональних даних Користувача третіми особами, якщо доступ третіх осіб до таких даних відбувся з вини Користувача або внаслідок забезпечення ним недостатніх умов збереження таких даних.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-який вірус або інший аналогічний програмний код, завантажений на мобільний пристрій Користувача у зв’язку з користуванням Сервісом «KUKA».

5.6. Виконавець не несе відповідальності за дострокове припинення доступу до Контенту, або деактивацію облікового запису Користувача, що стало наслідком порушення Користувачем умов цього Договору чи прав третіх осіб, в тому числі інших Користувачів.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за зникнення доступу до Контенту, який був отриманий Користувачем, у зв’язку з визнанням даного Контенту забороненим у відповідності до чинного законодавства України або видаленням даного Контенту з Сервісу «KUKA».

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

6.1. Обставини, що не залежать від волі Сторін і є невідворотними або надзвичайними за даних умов (форс-мажорні обставини), і які безпосередньо впливають на виконання цього Договору, унеможливлюючи належне виконання договірних обов’язків, виключають відповідальність Сторони, для якої вони настали, за невиконання чи неналежне виконання умов Договору.

    7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

7.1. Права інтелектуальної власності на Контент, а також на Сервіс «KUKA» в цілому та його частини в повному обсязі належать Виконавцю (або право на використання Контенту та Сервісу «KUKA» було попередньо належним чином надано Виконавцю авторами, правовласниками, третіми особами, тощо).

7.2. Виконавець забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання Контенту та/або Сервісу «KUKA» повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший сервісах тощо). У разі необхідності використання Контенту Користувачі можуть звернутися до Виконавця із відповідним запитом, надіславши йому повідомлення на електронну пошту, вказану в реквізитах цього Договору.

7.3. У разі, якщо Користувачем буде помічено будь-яке порушення прав інтелектуальної власності Виконавця на Контент та/або Сервіс «KUKA» будь-якими третіми особами, Користувач зобов’язаний повідомити про це Виконавця, направивши відповідне повідомлення на електронну пошту Виконавця, вказану в реквізитах цього Договору.

7.4. У разі порушення прав інтелектуальної власності на Контент та/або Сервіс «KUKA» Користувачами або будь-якими третіми особами Виконавець має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі застосувати заходи, пов’язані з обмеженням/припиненням доступу до Контенту та повідомлення про таке порушення правоохоронні органи.

8. НАДАННЯ ПЕРВИННИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ.

8.1. Виконавець Замовникам, які ідентифіковані, надсилає акт прийому-передачі виконаних послуг та/або інші первинні документи на суму наданих послуг через систему електронного документообігу або за додатковим узгодженням на поштову адресу.

8.2. У випадку, якщо відсутня ідентифікація Замовника, наприклад, при виборі оплати банківською карткою через GPay, Приват24, Liqpay, інші, та наявності наміру такого Користувача отримати акт прийому-передачі виконаних послуг та/або інші первинні документи, такий Користувач зобов’язаний протягом 5 робочих днів після кожної оплати надати на електронну скриньку info@kuka.tech наступну інформацію та документи, що її підтверджують:
- найменування, ідентифікаційний номер/ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи або Фізичної особи - підприємця;
- адресу одержувача або дані для підписання через ЕЦП;
- номер банківського рахунку/IBAN;
- E-mail, вказаний в реєстрації на Платформі;
- дані платника ПДВ (якщо застосовується);
- дані, що підтверджують належність банківської картки, з якої проведена оплата юридичній особі або фізичній особі - підприємцю.

8.3. Акт прийому-передачі виконаних послуг готується Виконавцем. Замовник та Виконавець здійснюють підписання акту прийому-передачі виконаних послуг через електронний цифровий підпис, якщо інше не погодили Замовник і Виконавець. Користувач зобов’язаний підписати акт прийому-передачі виконаних послуг впродовж п’яти календарних днів з дати його складання і направлення Виконавцем. Підписання Користувачем акту прийому-передачі виконаних послуг не є датою його складання. Підпис Користувачем акту прийому-передачі виконаних послуг означає підтвердження участі Користувача в оформленні первинного документа. Якщо Виконавець направив Замовнику, а останній не підписав його у п’ятиденний строк з дня отримання, або ж не відхилив із зауваженнями, на шостий день акт прийому-передачі виконаних послуг вважається таким, що прийнятий Користувачем без зауважень та породжує ті ж права і обов'язки, що і підписаний. Момент одержання акту прийому-передачі виконаних послуг Користувачем фіксується програмним забезпеченням шляхом присвоєння акту прийому-передачі виконаних послуг відповідного статусу, який дозволяє Користувачу прийняти і підписати акт прийому-передачі виконаних послуг.

     9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Всі правила і умови здійснення, виконання окремих дій та/або операцій, розміщені у відповідних розділах Сервісу «KUKA», є невід'ємними частинами цього Договору.

9.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач також підтверджує, що він ознайомлений з Політикою обробки персональних даних Виконавця та приймаючи її, надає згоду на збір, обробку, зберігання, поширення та використання інформації відносно нього/неї у відповідності до ЗУ «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання захисту персональних даних фізичних осіб.

9.3. Виконавець може пропонувати Користувачу інші види послуг, не передбачені цим Договором, умови надання та прийняття яких регулюються окремими угодами.

9.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору шляхом внесення доповнень та змін до положень цього Договору, а також шляхом вилучення положень цього Договору. Такі зміни до умов цього Договору набувають чинності та стають обов’язковими для Сторін відразу після публікації та розміщення їх на Платформі Виконавця та/або Сервісі «KUKA».

9.5. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, не тягне недійсності інших положень Договору.

9.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

9.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.8. Положення цього Договору вступають в силу з моменту їх прийняття Користувачем та діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.9. Приймаючи умови цього Договору, Користувач гарантує свою повну цивільну дієздатність та повне і чітке розуміння положень цього Договору, а також наслідків за його невиконання.

     10. РЕКВІЗИТИ Виконавця

10.1.Товариство з обмеженою відповідальністю “КУКА” Юр. адреса: 21021, Вінницька обл., м. Вінниця,  вул. Політехнічна, буд. 9А, кв. 42, код ЄДРПОУ 45450169,  E-mail: info@kuka.tech

      11. Політика обробки персональних даних.

Ця політика обробки персональних даних (далі – «Політика») встановлює умови збору, зберігання, обробки, зміни, передачі, знищення (видалення) персональних даних, наданих ТОВ «КУКА» (далі – «Володілець»), а також умови згоди на обробку персональних даних суб’єктів персональних даних.

Ця Політика розроблена у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та Загального регламенту захисту даних ЄС (далі – «GDPR»).

11.1. Терміни вжиті в цій Політиці означають наступне:

11.1.1. Володілець – юридична особа, яка надає послуги Суб’єкту з доступу до Сервісу «KUKA», здійснює Обробку персональних даних відповідно до мети та інших умов цієї Політики. Для виконання своїх зобов’язань перед Суб’єктом термін «Володілець» також включає будь-яких афілійованих осіб Володільця, які приймають на себе зобов’язання щодо правомірної Обробки та захисту персональних даних відповідно до умов цієї Політики.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» термін «Володілець» включає одержувача, володільця та розпорядника персональних даних.

11.1.2. Сервіс «KUKA» – сукупність програмних засобів Виконавця, зокрема, але не виключно таких як застосунок «KUKA», з можливістю завантаження на пристрої Користувача, які надають Користувачам доступ до Контенту та функцій відповідного застосунку.

11.1.3. Суб’єкт – фізична особа, користувач Сервісу «KUKA», яка надає свої персональні дані, а також безумовну згоду на Обробку персональних даних, шляхом завантаження та встановлення Сервісу «KUKA» на власний пристрій, проходження процедури реєстрації в Сервісі «KUKA», а також іншими способами, визначеними в цій Політиці.

11.1.4. Обробка – дії Володільця зі збирання, збереження, накопичення, зміна, використання та будь-яка інша обробка персональних даних, яка відповідає меті Обробки персональних даних та іншим умовам цієї Політики.

11.1.5. Згода – добровільне волевиявлення Суб’єкта щодо надання дозволу на Обробку своїх персональних даних Володільцю, здійснене шляхом: здійснення/проходження Користувачем реєстрації на Платформі Виконавця та/або застосунку «KUKA» та/або в Сервісі «KUKA» за наданою ним Замовнику та/або отриманою від Замовника адресою електронної скриньки/корпоративної електронної скриньки; проставлення відповідної відмітки при реєстрації в Сервісі «KUKA»; та/або проходженням процедури реєстрації в Сервісі «KUKA»; та/або використанням будь-яких послуг Сервісу «KUKA».

11.2. Умови обробки персональних даних

11.2.1. Суб’єкт персональних даних надає свою Згоду Володільцю на Обробку персональних даних, шляхом вчинення дій, передбачених п. 11.1.5. цієї Політики, за умови, що перед вчиненням таких дій в Суб’єкта є можливість повністю ознайомитися з умовами цієї Політики. Дії, передбачені п. 11.1.5. цієї Політики є гарантією повної цивільної дієздатності Суб’єкта персональних даних та повного розуміння ним умов цієї Політики.

11.2.2. Метою Обробки персональних даних є забезпечення Володільцем можливості ідентифікації Суб’єктом власної інформації в Сервісі «KUKA», забезпечення можливості Суб’єкта здійснювати доступ до послуг Сервісу «KUKA», забезпечення можливості Суб’єкта на отримання технічної та консультативної підтримки щодо використання Сервісу «KUKA», забезпечення Володільцем надання послуг та виконання своїх зобов’язань відповідно до умов Публічної оферти перед Суб’єктом, а також формування Суб’єкту подальших пропозицій Сервісу «KUKA».

11.2.3. Зміст персональних даних, Обробку яких здійснює Володілець, складають відомості, які ідентифікують особу та її активність в сервісі «KUKA», а саме: прізвище, ім’я та по-батькові Суб’єкта; контактна інформація Суб’єкта (в тому числі адреса для листування, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти); а також відомості, які допомагають покращити якість послуг, що надаються Володільцем в Сервісі «KUKA».

11.2.4. Володілець може отримувати доступ до інших персональних даних Суб’єкта, не передбачених умовами цієї Політики таких як: технічні відомості щодо доступу Суб’єкта до Сервісу «KUKA», інформація про пристрій, який використовується Суб’єктом, інформація про інтереси та вподобання Суб’єкта в Сервісі «KUKA», інформація щодо геолокації пристрою Суб’єкта, тощо. Володілець може отримати доступ до вказаної вище інформації внаслідок нормальної взаємодії Сервісу «KUKA» з іншими програмними та апаратними складовими Суб’єкта. Щодо Обробки персональних даних, отриманих Володільцем відповідно до цього пункту, встановлюються такі самі зобов’язання за цією Політикою, як і щодо персональних даних, передбачених п. 11.2.3. цієї Політики.

11.2.5. Суб’єкт, відповідно до умов цієї Політики розуміє та погоджується з тим, що Строк здійснення Володільцем Обробки персональних даних не може бути більшим строку виконання мети обробки персональних даних відповідно до п. 11.2.2. цієї Політики, але не менше ніж 1 (один) календарний рік з моменту збору персональних даних. Суб’єкт має право на відкликання дозволу на Обробку персональних даних.

11.2.6. Місцем обробки персональних даних є апаратні пристрої Володільця, розташовані за адресою, вказаною в реквізитах Володільця в п. 11.6. цієї Політики.

11.2.7. Будь-які суттєві зміни умов цієї Політики, в тому числі мети, та порядку Обробки персональних даних супроводжуються обов’язковим повідомленням Суб’єкта персональних даних про такі зміни.

11.2.8. Володілець персональних даних забезпечує належний рівень захисту персональних даних Суб’єкта на недопущення несанкціонованого поширення та розповсюдження персональних даних третім особам.

11.2.9. Володілець має право надати дозвіл на Обробку персональних даних третім особам (неафілійованим особам Володільця) у випадках необхідності виконання мети Обробки персональних даних за умови збереження належного рівня захисту персональних даних третіми особами та повідомлення про таку передачу Суб’єкта персональних даних.

11.3. Права Суб’єкта персональних даних

11.3.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та умов цієї Політики Суб’єкт персональних даних має право:

- отримати інформацію про джерела збирання, місцезнаходження, склад та точний зміст своїх персональних даних;

- отримати інформацію про мету, способи Обробки та Володільця своїх персональних даних;

- пред’явити запит про відкликання згоди на Обробку своїх персональних даних;

- пред’явити вмотивовану вимогу знищення (видалення) своїх персональних даних з місця зберігання персональних даних Володільця;

- пред’явити вмотивовану вимогу Володільцю щодо внесення змін в склад, зміст та об’єм своїх персональних даних;

- на інші способи захисту своїх персональних даних, відповідно до чинного законодавства України, GDPR та умов цієї Політики.

11.3.2. Реалізація прав Суб’єкта персональних даних, передбачених п. 11.3.1. цієї Політики можлива шляхом, надсилання Суб’єктом Володільцю відповідного звернення за реквізитами Володільця вказаними в п. 11.6. цієї Політики.

11.3.3. Приймаючи умови цієї Політики, Суб’єкт персональних даних погоджується на отримання від Володільця інформаційних повідомлень, які відповідають меті Обробки персональних даних до моменту отримання Володільцем відмови Суб’єкта від отримання таких повідомлень.

11.4. Обмеження відповідальності Володільця

11.4.1. Володілець не несе відповідальності за негативні наслідки використання персональних даних Суб’єкта третіми особами, якщо таке використання сталося внаслідок недостатніх засобів захисту Суб’єктом своїх персональних даних та порушенням Суб’єктом умов цієї Політики та/або Публічної Оферти.

11.4.2. Володілець не несе відповідальності за негативні наслідки, внаслідок надання Суб’єктом персональних даних недостовірних відомостей.

11.4.3. Володілець не несе відповідальності за негативні наслідки використання персональних даних Суб’єкта третіми особами, якщо таке використання відбулося внаслідок надання Суб’єктом дозволу на Обробку персональних даних третім особам.

11.5. Форс-мажорні обставини

11.5.1. Обставини, що не залежать від волі Володільця та Суб’єкта і є невідворотними або надзвичайними за даних умов (форс-мажорні обставини), і які безпосередньо впливають на дотримання умов цієї Політики, унеможливлюючи належне виконання договірних обов’язків, виключають відповідальність Сторони, для якої вони настали, за недотримання чи неналежне дотримання умов цієї Політики.

11.6. Реквізити Володільця

11.6.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “КУКА” , місцезнаходження: 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Політехнічна, буд. 9А, кв. 42, код ЄДРПОУ 45450169, E-mail: info@kuka.tech